Výchova detí a dospievajúcich

Správne vychovávať deti a dospievajúcich je náročná úloha. Načrtnem zopár spôsobov výchovy, s ktorými ste sa možno stretli resp. zažili tento typ výchovy na sebe.

1. Výchova založená na príkazoch a zákazoch – uplatňujú sa v nej autoritatívne prvky, rodičia používajú zákaz aj za malý priestupok, sú presvedčení, že dieťa si uvedomí význam zákazu, pokiaľ však svoje konanie nevysvetlia a nevypočujú si názor dieťaťa, strácajú zákazy želaný účinok.

2. Výchova založená na ochraňovaní – charakterizuje ju prehnaná starostlivosť o dieťa, vykonávanie väčšiny činností za dieťa (vybavovanie konfliktov za dieťa a pod.), negatívnym dôsledkom je nesamostatnosť a sebeckosť dieťaťa.

3. Výchova, v ktorej rodičia vkladajú svoje nesplnené plány do detí – predstavuje majetnícky vzťah rodičov, ktorý dieťa obmedzuje, chýba poznanie a akceptácia potrieb dieťaťa, rodičia deťom vnucujú vlastné nezrealizované záujmy.

4. Výchova založená na perfekcionizme – rodič kladie dôraz na detaily vo výchove, čo dieťaťu spôsobuje strach z chýb, stres, únava z kladených požiadaviek rodiča, stráca radosť z činnosti, nadobúda k nej odpor.

5. Výchova založená na nedôslednosti – výchova nemá žiadne pravidlá, či ciele. Rodič mení svoje rozhodnutie – jeden deň zakáže, druhý dovolí, negatívnymi dôsledkami je neistota v konaní dieťaťa.

6. Výchova na základe negatívneho stereotypu – vyslovované a vnucované presvedčenia rodičov, ktoré prenášajú do výchovy, napr. „žena musí zniesť všetko, muž nemá prejavovať, čo cíti zvlášť nežnosť a smútok, škola je zo všetkého najdôležitejšia, problémy sa nemajú prečo riešiť..“

Bakošová odporúča na dosiahnutie optimálnej výchovy niekoľko prostriedkov, ktoré by mali rodičia alebo budúci rodičia zohľadniť:

– „pripravenosť rodičov na rodičovstvo
– dostatok času, pozornosti venovanej výchove
– vymedzenie jasných pravidiel správania – čo je dovolené, nedovolené
– vytvoriť ciele výchovy tak, aby boli akceptované potreby, priania aj individualita detí
– trpezlivé riešenie výchovných situácií, s porozumením – používanie odmeny – pochvalou, akceptáciou, vyjadrením radosti – dôsledne zvažovať použitie a formu trestu“

-Ešte jedna rada na záver. Zamerať sa na silné stránky a vlastnosti detí, skôr sa zameriavať na to čo funguje, čo je dobré ako hľadať a opravovať to zlé. A keďže som sám rodičom prajem nám všetkých rodičom pevné nervy, vychutnať si momenty radosti a vedieť z nich čerpať vo fázach keď výchova nejde tak ako by sme chceli…..

HAJNÝ, M. O rodičích, dětech a drogách. Praha : Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247- 0135-9.
BAKOŠOVÁ, Z. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. FF UK Bratislava : STIMUL, 2005
PROTIDROGOVÁ VÝCHOVA A MOŽNOSTI ROZVOJA PREVENCIE Libuša Turzová 2010
ĎANOVSKÝ, J. 2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *