Rozdiel v prežívaní stresu u žien a u mužov

Je pravda, že rozdiely v ženských a mužských pohlaviach sa postupom času stále viac a viac zmenšujú. Naša spoločnosť sa v tomto smere postupne adaptuje na oprávnenú požiadavku úplnej ženskej rovnoprávnosti. Bekker (2001) a Šolcová (1997) sa zhodujú tvrdením, že existuje rozdiel v prežívaní stresu u žien a u mužov. Rozdiely sa týkajú typov a stupňov vystavenia sa stresu.

Ženy sú konfrontované s kvalitatívne aj kvantitatívne inými stresormi ako muži. Udalosti, majú takisto vplyv na zvládanie stresu. Existencia pohlavných rozdielov v stresoroch je hlavne ilustrovaná ženskými skúsenosťami. Taktiež rozdiely v pohlaví v dennom živote zahŕňajú rozdiely v typoch stresorov, ako pracovné stresory alebo stupeň vystavenia k podobným stresorom. Ženy sú schopné robiť viac vecí naraz.

Stres zavinený preťažením a konfliktami môže mať seriózne dôsledky. Mnohé štúdie sa zamerali na vzťah medzi pohlavím, rodom a použitím štýlov zvládania. Ženské pohlavie je viac empatické a dokáže lepšie odolávať stresu, je odolnejšie.

Podľa Blatného (2001) ženy reagujú na stres intenzívnejšie než muži, majú vyššiu stresovú emocionalitu. Sú inak vystavené záťaži a sú aj viac senzitívne na záťaž. Z toho vyplýva, že ženy sa popisujú ako viac emotívne. Práve ženská citlivosť môže súvisieť s prianím nadviazať kontakt s inými ľuďmi, aby tak získali podporu. Taktiež hovorí, že ženy sú celkovo viac pracovne zaťažené (tzv. neplatenou prácou), čo má vplyv na to, že ženy majú menej voľného času, čo znamená, že majú menej času na relax, pohyb a iné odpočinkové aktivity, ktoré pomáhajú rýchlejšiemu obnoveniu rovnovážneho stavu v priebehu stresovej reakcie ako u mužov. Stres prebieha u každého človeka približne rovnako, ale svoje okolie a taktiež stres vníma každý človek individuálne, rozdielne.

Čo niekoho pripraví o nervy, iného sa ani nedotkne. Naše telo je zodpovedné za to, ako prežívame stres a ako s ním vieme zaobchádzať. Existuje veľa možností, ako sa postaviť stresu zoči voči. No neexistuje žiadna stratégia na prekonanie stresu, ktorá by fungovala u všetkých ľudí rovnako, a preto neexistuje na odstránenie stresu zaručený recept, ktorý by fungoval u každého na rovnakom princípe. Každý musí sám zistiť, aká cesta je pre neho najvhodnejšia

Čukanová, V.:STRATÉGIE ZVLÁDANIA PSYCHICKEJ ZÁŤAŽE A STRESU INŠTRUKTOROV LYŽOVANIA NA SLOVENSKU 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *