Objednávanie a priebeh sedenia

  • žiadne výmenné lístky od lekára
  • žiadne výkazy a správy poisťovniam
  • žiadne čakanie v čakárni

Objednávanie

Objednať sa môžete mailom na e-mailovej adrese info@vaspsycholog.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0908 503 290 v čase medzi 8.00 až 19.00 hod. V prípade, keď vám to nezdvihnem, je pravdepodobné, že mám klienta a ozvem sa vám najskôr, ako to bude možné. Následne si dohodneme termín prvého stretnutia. U mňa nemusíte čakať, objednávam na presnú hodinu.


Prvé stretnutie

Priebeh prvého stretnutia je zvyčajne nasledovný:

  • na začiatok sa predstavíme
  • popíšete mi s čím za mnou prichádzate a čo by ste potrebovali, pričom sa vás budem pýtať na ďalšie doplňujúce informácie, ktoré vyvstanú z rozhovoru
  • dohodneme si spolu kontrakt tzn. ďalší postup, počet ako aj frekvenciu stretnutí, ich cieľ a formu
  • a samozrejme ak by vás čokoľvek zaujímalo, nechám priestor aj na vaše otázky

Na konci prvého stretnutia väčšinou nasleduje zhrnutie získaných informácií, ako aj dohoda o forme a cieľoch terapie, častosti stretnutí, či spôsobe ukončenia, prípadne predĺženia terapie. Pri individuálnej terapii dávam návrh na 3-4 skúšobné sedenia a potom si zhrnieme, či je vám práca so mnou nápomocná, prípadne, čo by ste si predstavovali inak alebo sa rozhodnete terapiu ukončiť.


Jedno terapeutické stretnutie trvá obvykle 50 minút.

Prečítajte si viac o terapii…