Psychodiagnostika:

  • vyšetrenie pre potreby vydania zbrojného preukazu
  • psychologická diagnostika inteligencie
  • špeciálnych schopností a jednotlivých psychických funkcií
  • vyšetrenie osobnosti
  • diferenciálna psychodiagnostika
  • vyšetrenie odbornej spôsobilosti pre prácu v SBS
  • profesionálny výber zamestnancov