Terapia:

  • závislostí (alkohol, drogy, hazard, chorobné nakupovanie, škodlivé používanie PC, internetu a pod.),
  • porúch osobnosti,
  • depresií,
  • úzkostných porúch (fóbie, panické stavy, ťažkosti vyvolané nadmerným stresom a i.)
  • porúch spánku
  • porúch príjmu potravy (mentálna bulímia a anorexia)
  • traumatických zážitkov, psychosomatických ťažkostí
  • vzťahové problémy (párová, manželská, rodinná terapia)
  • osobnostný rozvoj, práca so zmyslom života