Problémy, s ktorými sa na mňa môžete obrátiť:

 • závislosti látkové i nelátkové (hazard, internet, nakupovanie, sex…)
 • úzkosť
 • záchvaty paniky (panická porucha)
 • obsedantno-kompulzívna porucha (OCD)
 • depresia
 • poruchy kontroly impulzov
 • manželská a párová terapia
 • sexuálne problémy a dysfunkcie
 • akútne psychické krízy (strata partnera, zamestnania, životných istôt, zmena zdravotného stavu, úmrtie partnera, alebo blízkeho človeka)
 • psychické stavy vyvolané traumatickými udalosťami PTSP (traumy, násilné udalosti, psychické vyčerpanie)
 • sociálne a iné fóbie (napr. z verejného vystupovania,voľných priestorov, cestovania autobusom, z výťahu a podobne)
 • nízka sebadôvera
 • popôrodné psychické zmeny a disharmónia počas materskej dovolenky
 • neorganické poruchy spánku
 • hľadanie zmyslu, naplnenia, alebo nového smeru v živote
 • psychosomatické ťažkosti
 • manželské poradenstvo