O psychoterapii

Ako to celé funguje, ako mi to môže pomôcť?

Michael Lambert popredný výskumník psychoterapie, zhrnul odpoveď na otázku či je psychoterapia účinná , do šiestich bodov. Podľa neho sto rokov výskumu psychoterapie ukázalo:

  1. Psychoterapia je účinná – až 75% ľudí má z psychoterapie aspoň čiastočný úžitok.
  2. Efekt psychoterapie je viac než placebo alebo žiadna liečba – oproti placebu je efekt dvojnásobný, oproti žiadnej liečbe až štvornásobný.
  3. Výsledky psychoterapie sú významné – výsledok nie je iba vnútorný pocit klienta/klientky, ale je pozorovateľný a merateľný aj zvonku, inými osobami či inštitúciami.
  4. Výsledky psychoterapie majú pretrvávajúci charakter – mnohé štúdie potvrdzujú pretrvávajúci efekt psychoterapie aj po dvoch či viacerých rokoch od ukončenia liečby.
  5. Efekt psychoterapie je relatívne závislý aj od jej dĺžky – asi 30% ľudí sa vylieči po 10-tich, asi 50% po 20-tich a asi 75% po 55-tich stretnutiach.
  6. Psychoterapia môže viesť aj k zhoršeniu – asi u 5 – 10% ľudí sa ich stav zhorší a približne 15 – 25% nebude mať zo psychoterapie žiaden úžitok.

(Spracované podľa: Z. Vybíral, L. Timuľák (2009). Odkud víme, že je psychoterapie účinná? Psychoterapie, 1, s. 21-29, Brno 2009; http://www.klinickypsycholog.sk/index.php/terapia)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *