PhDr. Jozef Ďanovský

Kúsok z môjho životopisu:

Strednú školu som skončil ako tlačiar na polygrafických strojoch avšak už počas štúdia vo mne dozrievalo rozhodnutie študovať psychológiu. Preto som všetku svoju motiváciu a energiu venoval príprave na štúdium a v roku 2002 ma prijali na Filozofickú fakultu PU v Prešove. Po skončení štúdia som chcel pracovať so závislosťami, čo sa mi aj splnilo. V roku 2008 ma prijali na Prednej Hore za psychológa, kde som sa mohol venovať skupinovej, individuálnej či rodinnej terapii a psychodiagnostike Mám za sebou 8 ročnú prax na pozícii psychológa v spoločnosti zaoberajúcej sa závislosťami a teda bohaté skúsenosti v oblasti terapie a diagnostiky. Absolvoval som 7 rokov supervízie pod vedením PhDr. Miloša Šlepeckého, 5 rokov supervízie pod vedením PhDr. Martina Chilíka a 5 rokov  supervízie pod vedením MUDr. Vladimíra a MUDr. Margaréty Velických. Mám absolvovanú dlhodobú individuálnu psychoterapiu pri PhDr. Ľudmile Bartókovej. Mám ukončenú atestáciu z klinickej psychológie a rigorózne konanie v odbore sociálna práca na Prešovskej univerzite. V lete 2015 prišiel impulz otvoriť si vlastnú prax. Podarilo sa a od septembra 2015 som poskytoval terapeutické, poradenské, lektorské a psychodiagnostiké služby vo svojom súkromnom psychologickom centre v Revúcej. Na jeseň 2016 som ukončil pracovný pomer v OLUP n.o Predná Hora ako aj vlastnú psychologickú prax v Revúcej a od decembra 2016 som začal pracovať vo výkone trestu v Sučanoch na zdravotníckej pozícii klinického psychológa. A popri tomto úväzku som poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vo vlastnom Psychologickom centre v Martine. Zároveň som ukončil dlhodobý psychoterapeutický výcvik v geštalt psychoterapii a vykonávam aj znaleckú činnosť v odbore klinická psychológia detí a klinická psychológia dospelých. V roku 2018 som sa stal členom komory psychológov a členom slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti kde som zapísaný v zozname psychoterapeutov.

Predchádzajúca pracovná prax:

  • 8/2008 – 11/2016 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora – práca so závislosťami
  • 9/2015 – 11/2016 Psychologické centrum Ďanovský – vlastná súkromná psychologická prax v Revúcej
  • 12/2015- 11/2016 Psychcen-PKN s.r.o Tornaľa-Revúca, denný psychiatrický stacionár – spolupráca

Súčasná psychologická prax:

  • Od 2/2016 Liga za duševné zdravie, online poradňa – externý pracovník
  • Od 5/2016 Znalecká činnosť v odbore klinickej psychologie dospelých
  • Od 12/2016 Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých – klinický psychológ
  • Od 12/2016 Súkromná psychologická prax v Martine ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia
  • Od 11/2017 znalecká činnosť v odbore klinická psychológia detí
  • Od 2018 som členom komory psychológov
  • Od 2018 som členom slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a zapísaný v zozname psychoterapeutov