Cenník

Služby nie sú platené zo základného balíka zdravotného poistenia a sú poskytované na priamu platbu.


PSYCHOTERAPIA /50 minút/

  • Individuálna: 30,-€
  • Skupinová terapia (5-8 členov): 10,-€/osoba
  • Párová: 40,-€
  • Rodinná (3 členovia a viac): 50,-€

PSYCHODIAGNOSTIKA /60 minút/

  • Psychodiagnostika: 35,-€

RÔZNE

      • Vyšetrenie držiteľov zbraní: 90,-€
    • Vyšetrenie pre SBS: 55,-€

(cenník bol vypracovaný podľa odporúčaných cien psychologických výkonov Slovenskej komory psychológov)