Archívy kategórií: psychoterapia

O gestalt terapii

Gestalt terapia patrí k psychoterapeutickým smerom, o ktorých sa u nás v posledných rokoch dosť hovorí hlavne ako o metóde osobného rastu prostredníctvom sebapoznania (sebauvedomenia). Vychádza z holistického pohľadu na človeka a na jeho vzťah k prostrediu. Gestalt psychoterapia smeruje k postupnému uvedomeniu si pocitov, emócií, myšlienok, … tak, aby bol klient s nimi v užšom kontakte a aby získal slobodnú voľbu v rozhodovaní, či pokračovať v zažitých stereotypoch, alebo niečo zmeniť. Preto je to terapia pre tých, ktorí chcú poznať ako formujú svoj život, ako utvárajú a udržujú situácie a vzťahy, s ktorými nie sú spokojní a sú pritom ochotní riskovať aj bolesť, ktorá z takéhoto poznania pramení. Gestalt terapia sklame tých, ktorí čakajú rýchlu zmenu zvonku, jednoduché inštrukcie a návody. Pokračovať v čítaní