Archívy autora: danovsky

O strachu

Na začiatku tejto mojej úvahy si dopomôžem citátom z knihy Základní formy strachu od Fritz Reimanna str.13 :

,,Ak sa skúsime  na strach pozrieť ,,bez strachu“, získame dojem, že má dvojitý aspekt: na jednej strane v nás môže vyvolať aktivitu, na druhej nás môže ochromovať. Pokračovať v čítaní

Beh ako zdroj sebapodpory

Pre ľudí ktorý radi behávajú nemusím opisovať benefity behu. Radosť z pohybu, čosi urobím pre svoje zdravie, vypnem mozog. Toto si myslím, že bežci veľmi dobre poznajú.

Zo začiatku keď som začal behávať, tak som tieto benefity spoznal na vlastnej koži. Behávam pravidelne rekreačne už niekoľko rokov. Pri činnosti práce psychológa je to pre mňa jeden Pokračovať v čítaní

Komunikačné zlozvyky pri načúvaní:

Čítanie myšlienok: tento zlozvyk je jedným z najtypickejších pri načúvaní a súvisí s nedorozumením, ktoré vzniká preto, že do toho, čo nám druhý povedal, si vkladáme určitý význam. Môže to byť niečo, čo očakávame dopredu, alebo niečo, z čoho máme obavy, či strach. „Čítaním“ myšlienok môžeme postupne vzťahy v rodine narúšať, ba dokonca vyvolávať pocity podozrenia, neistoty a nedôvery.

Pokračovať v čítaní

Problémy s komunikáciou

Komunikácia v rodine je prvým a základným komunikačným priestorom pre človeka. Rodina je jeho primárnym sociálnym prostredím, v ktorom si osvojuje nielen reč, ale aj spôsob komunikácie, výraz, obsah, komunikačný štýl a taktiež formy verbálneho správania sa. Prvé dotyky s primárnym sociálnym prostredím a prvé nadobudnuté sociálne skúsenosti totiž poznamenávajú človeka nielen v detstve, ale aj v dospelosti. Pokračovať v čítaní

Výchova detí a dospievajúcich

Správne vychovávať deti a dospievajúcich je náročná úloha. Načrtnem zopár spôsobov výchovy, s ktorými ste sa možno stretli resp. zažili tento typ výchovy na sebe.

1. Výchova založená na príkazoch a zákazoch – uplatňujú sa v nej autoritatívne prvky, rodičia používajú zákaz aj za malý priestupok, sú presvedčení, že dieťa si uvedomí význam zákazu, pokiaľ však svoje konanie nevysvetlia a nevypočujú si názor dieťaťa, strácajú zákazy želaný účinok. Pokračovať v čítaní

Rozdiel v prežívaní stresu u žien a u mužov

Je pravda, že rozdiely v ženských a mužských pohlaviach sa postupom času stále viac a viac zmenšujú. Naša spoločnosť sa v tomto smere postupne adaptuje na oprávnenú požiadavku úplnej ženskej rovnoprávnosti. Bekker (2001) a Šolcová (1997) sa zhodujú tvrdením, že existuje rozdiel v prežívaní stresu u žien a u mužov. Rozdiely sa týkajú typov a stupňov vystavenia sa stresu. Pokračovať v čítaní

O gestalt terapii

Gestalt terapia patrí k psychoterapeutickým smerom, o ktorých sa u nás v posledných rokoch dosť hovorí hlavne ako o metóde osobného rastu prostredníctvom sebapoznania (sebauvedomenia). Vychádza z holistického pohľadu na človeka a na jeho vzťah k prostrediu. Gestalt psychoterapia smeruje k postupnému uvedomeniu si pocitov, emócií, myšlienok, … tak, aby bol klient s nimi v užšom kontakte a aby získal slobodnú voľbu v rozhodovaní, či pokračovať v zažitých stereotypoch, alebo niečo zmeniť. Preto je to terapia pre tých, ktorí chcú poznať ako formujú svoj život, ako utvárajú a udržujú situácie a vzťahy, s ktorými nie sú spokojní a sú pritom ochotní riskovať aj bolesť, ktorá z takéhoto poznania pramení. Gestalt terapia sklame tých, ktorí čakajú rýchlu zmenu zvonku, jednoduché inštrukcie a návody. Pokračovať v čítaní