Psychologické centrum Ďanovský

“Nechoď vždy len po vychodených cestách, lebo vedú len tam, kde už boli iní.” – A.G.Bell

Rozhodli ste sa vo svojom živote urobiť zmenu a sami na to nestačíte? Hľadáte psychologickú pomoc v Martine? Tak ste na správnej adrese.

Liečba psychologickými prostriedkami nie je jednoduchá, bude vyžadovať Vašu aktívnu spoluprácu a určité úsilie.

Konečným dôsledkom však môže byť kvalitnejšie prežívaný život, zbavenie sa nepríjemných psychických symptómov (úzkosti, depresie, závislosti a pod.) a ako čerešnička na torte môže terapia priniesť aj skvalitnenie zmyslu života a vytvorenie dostatočnej sebapodpory na zvládanie životných kríz a stresov v živote .

Terapia nie je zázračná medicína, neprináša okamžitú úľavu a výsledky, je to proces ktorý potrebuje svoj čas, uvedomenie a priestor.

”V živote človeka sú len dve trápenia, ked nezíska to na čom mu záleží a keď získa to na čom mu záleží.” – Anthony de Mello